Početna stara

Dobrodošli

S obzirom na to da je veganstvo i dalje relativno nepoznat termin u Srbiji i da nije svima jasno šta sve podrazumeva, naša namera je da vam približimo sam pojam veganstva i sve prednosti koje sa sobom nosi biljna ishrana. Usput smo se pozabavili važnim pitanjima koje ljudi postavljaju kada se susretnu sa veganskim načinom života.


Šta znači biti vegan?

Prema definiciji, veganstvo je filozofija života koja isključuje, u meri u kojoj je to moguće i izvodljivo, sve forme eksploatacije i okrutnosti prema svim životinjama.


Povratak na vrh

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Povratak na vrh